петък, 5 юни 2015 г.

За програмата Word Castles Award

 Международната дипломна програма  "World Castles Award" (WCA) е създадена  за работа в ефира на радиолюбителски станции от или в близост до замъци, крепости, укрепителни съоръжения за отбрана, архитектурно исторически паметници, и др.
 Основана е на 14.януари 2009 година от група руски радиолюбители, членове на  RZ1CWC .

 Целта на програмата е да се активизират радиолюбители от различни страни за популяризирането на исторически обекти - замъци,  крепости, укрепителни съоръжения за отбрана, архитектурно-исторически паметници, и др. по целия свят. Своеобразна форма на реклама, самообучение по историческото наследство на нашите страни, включително паметници и архитектурни конструкции, свързани със защитата на населението и неговото духовно оцеляване.

 Програмата издава няколко дипломи в електронен вид или на хартиен носител - пожелание на заявителя - за работа със станции работещи от замъци, крепости и др. включени в списъците за съответната страна.

 За първи път диплом за работа от исторически обекти, се появи преди повече от 10 години. Сега все повече се чуват станции, опериращи от крепости, увеличават се дипломите, издавани от ралични страни, сайтовете за активаторите са все по-интересни.

Приканват се всички радиолюбители,които имат възможност или живеят в близост до крепост, да се включат в активацията  и да помогнат все повече хора да научат нещо от нашата история.

Няма коментари:

Публикуване на коментар