събота, 18 август 2018 г.

вторник, 14 август 2018 г.

Activation clock tower SAKHATA WCA LZ-00379, BHS PA-30

QRV  LZ5ET :
DATE  1-5  август 2018  CALL  LZ5M  -270 QSO
           6-12 август 2018  CALL  LZ1KPW - 295 QSO
         13-18 август 2018  CALL  LZ5ET  - 283 QSOhttp://haiduk-tourist.blogspot.com/2013/03/blog-post_6800.html

сряда, 1 август 2018 г.

Activation ROMAN VILLA - MADARA LZ-00267,BHS SN-11

QRV  22.07.2018
CALL's  LZ1QZ : LZ0AI - 17 QSO,  LZ0BL - 82 QSO
LZ5QZ : LZ0AT - 90 QSO
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2013/05/blog-post_6014.html
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2017/10/blog-post_4.html

Activation MADARA RIDER WCA LZ-00504 , BHS SN-10


QRV  22.07.2018
CALL's  LZ1QZ as  LZ0FZ-  82 QSO
LZ5QZ as  LZ0CU - 74 QSO    LZ0FL - QSO 


                                                              LZ1QZ as LZ0FZ

LZ5QZ as LZ0CU, LZ0FL


Мадарският конник е открит за съвременната наука и описан за първи път през 1872 г. от Феликс Каниц. Подробното изучаване на релефа изисква скеле, каквото е издигано през 1895, 1905 и 1954 г. През 1905 г е изготвена гипсова отливка на релефа. Този исторически паметник представлява скален релеф (барелеф), изсечен през VІІІ в. сл. Хр. върху отвесна скала на височина от 23 m. Стръмни стъпала вляво от него водят до Ма̀дарското плато. Размерите на изображението са 2,6 m във височина и 3,1 m ширина в основата. Изобразява конник, лъв, куче, орел и надписи на гръцки език. Конникът е в ход надясно, в близка до естествената големина и с връхна дреха до коленете. С лявата си ръка държи юздите на коня, който е възседнал, а с дясната ръка хвърля късо копие върху поваления под предните крака на коня лъв. Зад гърба на конника личи високо облегало на седло от източен кавказки тип. Десният крак на ездача е пъхнат в стреме, а на гърба си конникът носи калъф за лък. Върху забитото в лъва копие личи знаменце, а зад коня има тичащо ловно куче. Композицията, символизираща победа над врага, напомня триумфалните сцени в релефната пластика на иранския изток и античните художествени традиции на тракийски конник.

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2011/10/97.html

Activation Daul Tash - Madara WCA LZ-00503 , BHS SN-09

QRV  22.07.2018
CALL's  LZ1QZ : LZ0CK - 75 QSO
LZ5QZLZ0BA - 92 QSO 


                                                            LZ1QZ  as  LZ0AI,LZ0BL

                                                                LZ5QZ as LZ0ATЕзическият храм под Даул таш (камък тъпан) е основното ядро на държавното култово средище - Мадара, което се намирало на 10 км. от първата българска столица и било тясно свързано с идеите и културата, които тя излъчвала.Изграждането на храма станало идеен израз на връзката между религията и държавната власт. Учените предполагат, че е бил приемник именно на откритото светилище на Тангра. Сградата била построена от големи каменни блокове и по план представлявала два вписани правоъгълника, вътрешният от които бил снабден с предверие откъм изток. Храмът е ориентиран по посока на скалата.Изграждането на езическия храм най-вероятно е станало в началото на IX в. В един, макар и фрагментарно запазен надпис, съставен по нареждане на хан Омуртаг (814-831) се отразява пряко почитането на върхояното божество Тангра: „От бога поставения владетел хан ювиги Омуртаг...беше...и направи жертвоприношение на бога Тангра...ичитгу-боила...злато и...”. В този текст проличва добре концпцията на българите отнсно произхода и същността на ханската власт, според която тя имала божвестен произход, а владетелят бил богоизбран. В синтез това рзбиране намерило израз в титлата на българският хан, който бил „от бога поставен владетел” носител на сакралната власт в държавата.

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/10/blog-post_42.html

понеделник, 9 юли 2018 г.

Activation krepost Sv.ATANAS LZ-00249, BHS VN-10


QRV  04.07.2018
CALL LZ2AF/p
QSO  16
EQUIPMENT  QRP ALT-511..... крепостта е късноантична (ранновизантийска) и е част от голямата военно-отбранителна система изградена при византийските императори Анастасий и Юстиниян І. Обхваща площ от около 40 декара. Укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея. Кули и порти на този етап не са локализирани. Недалеч от южната част на крепостната стена бе проучена казарма. Основание за такъв извод ни дават удължената правоъгълна форма и големите размери на помещението. Сондажите на няколко места показаха още, че в почти всички археологически структури се откриват следи от силен пожар, което потвърждава известните ни от други подобни случаи напускане и разрушения причинени от аварославянските нашествия в края на VІ – началото на VІІ в. Най-интересният археологически резултат може би е откриването на сграда с масивни зидове от камъни и тухли, които на места са запазени до 150 см височина. Планът на сградата, както и първите открити находки – части от капители, мраморни детайли от олтарни прегради, фрагменти от прозоречно стъкло, фрагменти от стъклени светилници позволяват да се направи предположението, че става дума за раннохристиянска базилика от V-VІ в. След отстраняването на някои проблеми на инфраструктурата в района, разкопките ще продължат и в следващите години.
http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1229
https://get.google.com/albumarchive/108821068306103878624/album/AF1QipMV7F0IjsIhtmu47neIi8Jg1F0EJAuJpP-wnQsL?source=pwa

Activation krepost MESAMBRIA LZ-00094,BHS BU-06


QRV  03.07.2018
CALL  LZ2AF/p
QSO  61
EQUIPMENT  QRP ALT-511Градът- крепост Несебър е един от най- древните градове в Европа. Основан е под името Месамбрия, върху скалист остров, дълъг 850 m и широк 300 m, заемащ площ 250 дка, свързан със сушата с тесен насип- път, дълъг 400 m. Върху полуострова се е намирало тракийско рибарско селище, наречено Месабрия, възникнало в периода между третото и второто хилядолетие пр.н.е. По- късно, през 510 г.пр.н.е. е завоювано и превърнато от преселници в Дорийска колония, с името Месембрия. През 72 г.пр.н.е. крепостта била превзета от римляните. След разделянето на римската империя на Източна и Западна през 330 г. градът се е превърнал във важен икономически и военен център с добре укрепена крепост, основен търговски конкурент на Аполония. Затова допринесло и удобното пристанище....... 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕМБРИЯ ВИЖ НА :http://www.bulgariancastles.com/bg/node/163