неделя, 10 март 2019 г.

Activation MEDIEVAL CHURCH SV.SV. KOZMA & DAMIAN LZ-00547,BHS KD-15


 QRV 09.03.2019
LZ3SM/p
QSO  92

Църква "Св. Св. Козма и Дамян" - с. Мърводол
Църквата се намира на 600 m южно от село Мърводол, в местността „Извора“, до старите селски гробища. Изградена е на стръмен скат, спускащ се към малка река.
Според местни предания патрон на църквата са Свети безсребреници Козма и Дамян.
Представлява малка кръстокуполна сграда с размери 6,75 х 4,50 m. и изявени кръстни рамена и отвън,както при църквите от византийско време "Св.Тодор" в Бобошево и "Св.Никола" в Сапарева баня. В най-добро състояние е запазена апсидата, достигаща до подпокривния корниз (5,30 m); останалата част от църквата е силно разрушена. Стените са съхранени на височина до 1,30 m от нивото на цокъла. По план църквата е кръстовидна, едноапсидна, без притвор. Външната лицева зидария е от редуващи се пояси от грубо одялани камъни и от тухли. За по-добро оформяне на ъглите на сградата са използвани бигорови блокове. Според строителния метод на изграждането ?, църквата е датирана от втората половина на XIV век.
Отвътре църквата е изографисвана на два пъти — през XIV и XVI век. Понастоящем стенописите са напълно унищожени.
Църквата е архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение (ДВ, бр.38/1972 г.).
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2016/06/blog-post_9.html

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Activation Thracian krepost Berispara LZ-00202, BHS VT-12


QRV 20.02.2019
LZ2AF/p
QSO136Описание и история

Тракийска крепост има на 2.33 km северозападно по права линия от двореца на хълма "Трапезица". Общата дължина на крепостта в посока североизток- югозапад е около 870 m. На най- широкото място в западната част в посока северозапад- югоизток, широчината е около 550 m. Най- високата част е на височина 303 m, а най- ниската- на около 188 m. Изградена е на скалист полуостров, обграден от североизток от река Янтра, от югоизток- от река Зелени дол, от северозапад- от друга река. Най- достъпна крепостта е от югозапад, най- недостъпна- от североизток. По дължина крепостта е преградена от 5 крепостни стени. Всички те са изградени от ломени камъни без спойка.
Първата крепостна стена прегражда възвишението от река до река. Била е широка около 1.5- 2 m. В момента тази крепостна стена се проследява под каменен насип. Доста отсечки от нея са изцяло унищожени....http://www.bulgariancastles.com/bg/node/2713

Activation Thracian krepost Yanina LZ-00204, BHS VT-14


QRV 20.02.2019
LZ2AF/p
QSO 136

неделя, 10 февруари 2019 г.

Activation RUENSKY MONASTERY LZ-00549, BHS KD-17

QRV 10.02.2019
LZ3SM/p
QSO 52
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2016/06/blog-post_47.html

Activation MEDIEVAL CHURCH SV.PETKA LZ-00548, BHS KD-16

QRV  10.02.2019
LZ3SM/p
QSO 50


Църквата е разположена на левия бряг на река Струма, в източната махала на село Вуково, община Бобошево.
Еднокорабна, едноапсидна църква, без притвор, с пиластри, образуващи плитка арка на западната фасада, с външни размери 8,10 Х 4,34 м. Сводът е полуцилиндричен. Излизащите на западната фасада анти и издадената апсида на източната стена раздвижват архитектурния обем. Полукръглата апсида е прорязана от малко, тясно прозорче. Градена е от ломени камъни, споени с бял хоросан. Цялата вътрешност е била изписана, а също и западната външна страна. Стенописите в църквата, доста добре и цялостно запазени се отличават с богата пластична култура и са ценно свидетелство за развитието на късносредновековната религиозна живопис в България и на Балканите. Църквата е построена през XVI в.Стенописната декорация, както гласи ктиторският надпис върху западната стена на наоса, е изпълнена през 1598 г. със средствата на група заможни жители на селището. Декоративната система на стенописите е изградена от традиционни медальони с изображенията на Христос в свода, фризове от медальони с образи на пророци и светци, сцени и прави фигури на светители под аркада. Сред образите на светителите и мъчениците се намират едно от най-ранните засега изображения на Свети Сава Сръбски (предшествуващо значително късните му изображения от Възраждането), изображения на Свети Силвестър, папа Римски и на Свети Бонифаций, популярни за западнохристиянското изкуство. В декорацията на църквата се откриват редица детайли, свързани с влиянието на италианското изкуство – мустачките на някои от голобрадите войници, лица в профил в Предателството на Юда, рицарското знаменце върху копието на центуриона Лонгин от Разпятието, конникът в гръб от Кръстния ход и др. С широката си идейна програма, с майсторското изпълнение на стенописите, с приобщеността си към редица достижения на италианското ренесансово изкуство, живописта в „Света Петка" е сред най-добрите паметници на епохата.