петък, 5 юни 2015 г.

World Castles Activator Award - WCAA

Сертификатът "World Castles Activator Award - WCAA" е създаден от група от радиолюбители - основатели на Световната програма  World Castles Award (WCA) .

Сертификатът  World Castles Activator Award - WCAA" се издава за работа в ефира (активиране) от исторически обекти като замъци, крепости, фортификационни съоръжения  и т.н.т.

За да се получи "World Castles Activator Award - WCAA" трябва да се направи не по-малко от 50 радиовръзки от всеки пет различни обекти, отговарящи на изискванията за WCA. За радиолюбители, живеещи в близост ( не по-далеч от 1 км ) до замъци, крепости, фотификационни съоръжения  и т.н. трябва да се направи не по-малко от 1000 радиовръзки.

Зачитат се радиовръзки след 1 януари. 1995 г., на всички радиолюбителскси обхвати и режими на работа.

Сертификат  "World Castles Activator Award - WCAA" се издава  безплатно. Има два начина за получаване:
    1. в електронен формат - JPG файл напълно готов за отпечатване във формат А4 (297 х 240) , изпратен по електронна поща;
    2. на хартиен носител по пощата (трябва да плати цената на пощенските разноски).

Заявлението за издаване на сертификат  "World Castles Activator Award - WCAA" се прави в свободна форма, но трябва да има следните данни:

     1. Вашето име и фамилия
     2. Вашият инициал  
        а. инициала използван за активация
     3. Вашият Е-мейл - при заявка за електронен сертификат
     4. Вашият пощенски адрес при заявка за хартиен сертификат
     5. имената на активираните обекти
     6. номерата на активираните обекти по националната програма или номерата на активираните обекти по списъка на WCA
     7. брой проведени радиовръзки
     8. датите на активация

Дипломен мениджър:

Петушков  Aндрей  Александрович, RN1CW,         Petushkov Andey   RN1CW,
P.O.Box 340/5,   P.O.Box 340/5,
Сосновый Бор,   Sosnovy Bor,
Ленинградская область, 188540,   Leningradskaia obl., 188540
RUSSIA   RUSSIA

Е-мейл: rn1cw@rambler.ru или cqrn1cw@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар