петък, 5 юни 2015 г.

За активаторите - съвети и изисквания

Aктивирането на крепости, замъци, укрепления, паметници и други историко-археологични обекти от културно-историческото наследство на страната, включени в списък на  WCA и BHS става с посещение на обекта или от разстояние не по-голямо от 1000 метра /1км/.

Това правило е въведено поради факта, че не всички обекти могат да бъдат посетени в непосредствена близост или не е разрешено.  Някои се намират на непристъпни места, които могат или не могат да се достигнат дори и с високопроходими автомобили, а не всеки притежава такъв.

Другото важно за ползването на това правило е преимущество за радиолюбители живеещи в населени места, където има такива исторически обекти на разстояние до 1000 метра /1км/ от местоживеенето им. Те могат ежедневно да активират и пращат своите отчети на организаторите.
Правилото за работа от растояние до 1000 метра /1км/ важи и за възможността да се активират две или повече крепости, които се намират и на разстояние не по-голямо от 1000м една от друга.


Препоръчителните честоти, при активиране на крепости [MHz]:
CW3.5317.03110.12114.03118.08121.03124.91128.031
SSB3.7317.13114.25118.13121.25124.95128.551

На основата S50CLX   Cerkno Linux DX Cluster е създаден клъстер WCA, чрез който можете да съобщите за предстояща експедиция, която планирате за определена дата или период от време.

Ръководството на WCA взе решение за въвеждане на приветствен код по време на работа от фортификационни съоръжения :  "11"(Две кули) със значение  “best wishes form castles and fortresses of the world”

След всяка експедиция, за да се зачитат връзките от тази референция, копие от лога във формат ADIF, се изпраща до OK5NN, а най добре чрез WCA E-log Search  на страницата http://wcagroup.org/.
 ===============================================
изисквания към активаторите :
Този блог е създаден да съхрани и да служи за защита на активаторите за тяхната действителна работа от или до референцията.
Всеки активатор намирайки се на работната си позиция е длъжен да се погрижи за направата
на известно количество снимки :
1. На дисплея на GPS приемника с който разполага, като ясно се виждат координатите в общоплзваната система - градуси,минути,секунди.
2. Снимки на работната позиция с изглед към референцията , антените.
3. Снимка(-и) на работата на оператора(-ите).
4. Снимки на референцията
Представянето на  3 от тези позии е наложително.
Радиолюбители живеещи в близост до референция е необходимо еднократно да представят данни за своето местоположение с адрес, да посочат на карта своето местонахождение или друг способ от който се вижда, че те са на разстояние до 1000м от референциата. По желание изпращат своя снимка, радиошака, антени .
 Блогът е предоставен на ръководството на WCA Group.

================================================= 

 Терминология:

    Хората винаги са строили отбранителни съоръжения, в течение на много хиляди години, в различни сложни проекти, за да запазят живота си и целокупността на своето племе, общност, държава.
 Строителството на такива съоръжения се разглежда в  два аспекта - едните, които са строени в спокойно, мирно време с използването на войска, а също така и работна ръка от местното население. Такива съоръжения са крепостите, замъците, крепостните стени и кули, мостове, преградни стени в проходи и др. Те са изграждани от здрави строителни материали - камъни, тухли, хоросан, бетон и др. като са ползвани материалните възможности на държавата.
 Другия тип отбранителни /но и използвани за подпомагане на нападения/ са полевите, временни и набързо изграждани защитни съоръжения - това са валове, ровове, редути, табии, люнети, за изграждането на които са ползвани земна маса/пръст/, дървета, клони, чували с пясък.
 За WCA са валидни всички замъци, крепости, укрепени райони, военно укрепителни валове, ДОТ-ове, обекти в руини - които имат запазени части като врати, стени, кули и др. Влючително древни укрепени селища, градове, новореставрирани обекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар