сряда, 29 юни 2016 г.

Activation Krepost TSEPINA WCA:LZ-00023 BHS:PA-01

QRV  20.08.2016
LZ2HT/p    66 QSO

                                                                      LZ2HT/p
                                                                      RADIOSHACK


                                                                          ANT

              ==================================================================
QRV 18.06.2016
LZ1CM
LZ1YLE
LZ1NY


През средновековието Цепина е една от най - известните родопски крепости.
 Влиза в пределите на българската държава в средата на IX век.
 През XI век е завладяна от Византия, но по време на управлението на цар Калоян (1197-1207)
 Цепина отново е върната в пределите на Българската държава.
 Когато Калоян назначава племенника си Алексий Слав за управител в Родопите,
 Цепина става седалище на владенията на деспота. След убийството на царя през 1207 г.,
 деспот Алексий Слав се обявява за независим. В периода 1246 - 1254 г.
Цепина е владение на никейския император Йоан Дука Ватаций,
 но Михаил II Асен успява да си я възвърне. 
През 1373 г. крепостта е завладяна от османските нашественици.

четвъртък, 23 юни 2016 г.

Activation Krepost KRAKRA (ADEVAE) WCA LZ-00028 , BHS PK-01

QRV  18.06.2016
          LZ2OQV/p
QSO : Средновековната крепост Перник (Адева) е разположена в югозападната част на град Перник, на десния бряг на река Струма на неголямо скалисто плато. Мястото на крепостта поради голямата си стратегическо значение е населено още от траките около V - VI в.пр.н.е. През III в.пр.н.е. е разрушено, но по- късно отново е възстановено от траките като укрепление. Смята се, че сегашната крепост е построена по времето на хан Омуртаг, когато селището влиза в пределите на българската държава и става гранична крепост. Върху развалините на старото укрепление били издигнати двойни стени, подсилени с три правоъгълни кули. Крепостната стена върви по естествените очертания на платото на хълма Кракра, широка е над 2 m и обхваща над 50 дка. Главната порта е в североизточната част на крепостта, от нея започва главната улица. В нея са разположени административни, стопански, жилищни и религиозни сгради. При археологически разкопки са намерени много монети и печат на цар Петър (927-970 г.). В края на Х и началото на ХI в. Перник е административен център на местния воевода Кракра, описан от византийските летописци Скилица и Кедрин като: "виден болярин и владетел на града по времето на българския цар Самуил, мъж отличен във военното дело". В началото на XI в. местното население оказало решителна съпротива на византийските завоеватели. В тази борба основно място е заемал Кракра, който по това време е владеел освен Перник още 35 крепости в района на горна Струма. Пернишката крепост е била главната му крепост и с времето е придобила неговото име. Перник влиза отново в пределите на Второто българско царство през 1204 г., крепостта продължава да има своето важно стратегическо значение като център на административна област. Създаването на османската империя и падането на България под турско робство (1396 г.) слага край на значението, което Перник има като крепост и административен център.

вторник, 21 юни 2016 г.

Activation Krepost SHTIPON WCA LZ-00084 BHS SO-11

QRV  LZ2HT/p LZ8EPC/p
Date :18.06.2016
QSO:LZ2HT/p   ssb   8 QSO
        LZ8EPC/p psk 52 QSO


   Проходът е наречен така, по името на римския император Траян, който през 2 век строи на хълма над прохода крепост като символична граница между провинциите Тракия и Македония. Крепостта е известна също и като Щипон. В Битолския надпис на цар Иван Владислав сражението е наречено "битката при Щипон", а не при Траянови врата. Проходът влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий II се отправил към Сердика и я обсадил. След като Самуил се явил в помощ на обсадения град, императорът заповядал оттегляне на войските си. В обратния път на 17 август в прохода Траянови врата (наречен и Българската клисура) войските на Василий II били разбити, а самият император едва се спасил.