сряда, 23 септември 2015 г.

Activation LZ-00155 KREPOST PETLYUKA BHS SO-13

QRV :  LZ2HT /p   19.09.2015
52 QSO  PSK  14, 21MHz
FT857D- 15watts   ANT  Inverted Vee
         
                             
                                                           Mobile radioshack                                                       ANT - Inverted vee   20/40 м

                                                         LZ2HT

  Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Петлюка се намира  в планината Вискяр. Крепостта се е издигала близо до връх "Пеключки камък".По склоновете на „Пеключки камък“ от изток и от юг стърчат дебели каменни зидове.Те са изградени от местен ломен камък със спойка от бял хоросан. Най- добре запазени са една четвъртита бойна кула, фланкирала входа на крепостта от към седловина на изток и правоъгълна щерна за вода разкрита до 8 m дълбочина, чийто стени са обмазани с хидрофобна замазка. Строителните особености на крепостните стени и съоръжения показват, че са строени през XII-XIII в.
Археологическите находки обаче (тракийска керамика, римски монети, късноантични амфори и други материали) свидетелстват, че тези крепостни стени и съоръжения са последните от едно хилядолетно фортификационно  строителство. На мястото на средновековната крепост е съществувала и тракийска крепост и укрепен римски кастел и ранносредновековно българско укрепление.