неделя, 21 юни 2015 г.

Activation LZ-00020 TRAPEZITSA BHS VT-01

QRV - LZ2A/p  opr. LZ2DB
Date : 21 june 2015 - 83 QSO

                               Поглед към хълма Трапезица Трапезица е вторият по значение укрепен хълм на старата българска столица Търново.
  Tук са построени много и красиво украсени църкви и сгради. На този хълм зад дебели крепостни стени се намирали главните църковни сгради на столицата, както и резиденцията на патриарха.
  В началото на XX век при археологически разкопки са намерени основите на 17 църкви,
 всяка от тях богато украсена и тясно свързана с българската история. В една от тях за няколко века са се приютявали мощите на Св. Иван Рилски, преди да бъдат преместени в Рилския манастир.
  Откритията сочат, че на Трапезица са живеели богати и знатни хора, обитавали великолепни къщи със забележителна архитектура.
  Естествената укрепеност на Трапезица била главната защита на хълма – от три страни той е заобиколен от буйните води на река Янтра. Четири входа водели до вътрешността на крепостта, като главен бил южният. Част от южната порта е запазена и до днес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар