вторник, 16 май 2017 г.

Activation KORITENGRAD WCA LZ-00129 BHS VR-05

QRV
LZ2HT/p
LZ2OQ/p
                                                                   LZ2HT/p


                                                                       LZ2OQ/p


                                                        Беше слънчево , валя и дъжд
                                                                  КОРИТЕНГРАД


Антична и средновековна крепост Ритлите/Коритен град се намира на 0.57 km северозападно по права линия от центъра на село Лютиброд. Между отвесно изправените величествени скали на природния феномен "Ритлите" и днес все още стоят основите на античните и средновековни жилища. На това място е бил разположен цял град, който е използвал за своя защита непристъпните скални образования. В най- северната и най- висока част на "Ритлите" личат останки от крепостен зид, граден с ломени камъни, споени с бял хоросан, с дебелина около 2.8 m. Стената се проследява на приблизително 10 m. Вътре се очертават основи на сгради. По терена има фрагменти предимно от средновековни керамични съдове, характерни за периода ХІІ- ХІV в.  Източната и западната стена на крепостта са самите "Ритли". Дебелината им варира от три до седем метра, а дължината - между 200 и 400 m.Североизточно от крепостта „Ритлите” се намира античния и средновековен Коритен град,  който е заемал площ от около 40 дка. Съседството му с крепостта ми дават основание да ги смятам за двете части на един град с укрепена и неукрепена част. Периодите му на съществуване са еднакви с тия на крепостта, подкрепят хипотезата ни.
===========================
Информациата за крепостта е взаимставана  със съкращения от страницата "Български крепости" , за повече виж на :
http://www.bulgariancastles.com/bg/node/346

четвъртък, 4 май 2017 г.

Activation Clock tower Tryavna (1814) WCA LZ-236,BHS GA-06 and Old Bridge Triavna BHS GA-13

QRV
 LZ2HT/p
QSO : 50
FT857- ANT Mobile verticals

 

Кулата e построена с помощта на местното население и от местни майстори имената на които не са известни. Общата височина на кулата е 21.15м.   В средната част на кулата е монтиран и
часовниковият механизъм, който първоначално бил само с камбана,  без циферблат и стрелки. Изработен бил през 1815г. от габровските майстори Къню и Геню Радославови .В  горната част   се намира камбаната на часовника, на която е запазен надписът за направата на механизма през 1815г.  През 1971г., по повод юбилея на тревненското читалище, на часовника е монтиран механизъм и всяка вечер,  след неизменните десет удара ,звучи лиричнaтa бaлaдa и трeвнeнци и гocти нe ce умoрявaт дa cлушaт кaк “зa cърцaтa, щo ce любят, и cмърттa нe e рaздялa”.

Гърбавия мост Трявна
Гърбавият мост в Трявна е стрoeн e прeз 1844-1845 г. Първoнaчaлнo бил oт дървo,но буйните води на река Тревненска чecтo гo cъбaряли. Зaтoвa трeвнeнци рeшили дa гo пocтрoят oт кaмък.
 Cтрoeжът пoвeрили нa мaйcтoр Димитър Ceргюв, кoйтo дългo избирaл кaмъкa - дa издържa нa cтуд, жeгa и вoднa cтихия. Нaпрaвил мocтa в римcки cтил –виcoк, cвoдecт и cилнo изгърбeн дa мoжe cвoбoднo дa прoпуcкa придoшлитe буйни вoди нa рeкa Трeвнeнcкa. Дълъг 25 мeтрa, ширoк  4 мeтрa.  Пoвeчe oт 160 гoдини мocтът уcтoявa нa вcички бури и cтихии.