четвъртък, 30 юли 2015 г.

Activation LZ-00088 SHISHMANOVO KALE BHS SO-09


QRV                             LZ1QZ/p    -   54 QSO
                                     LZ5QZ/p    -   61 QSO
                                              = = = = = = = = = = = = = = ==

QRV - LZ1FW/p    QSO - 19
RIG - FT817D  - 5 watt,  ANT -  dipole


                                   Просторен  и  уютен е  радиошака на LZ1FW/p
      
                             Добре екипирана  QRP радиостанция  на LZ1FW/p

 Шишманово кале е античен и средновековен град, епископски център, наричан "старият Самоков", намиращ на 3 км южно от днешния град, в подножието на Доспейската планина.
   Антично тракийско селище заема стратегическата височина с обзор върху цялото самоковско поле и пътищата през планината е населявано от романизирани траки и известен брой готи, в късната античност е имало римски гарнизон,
  Градът има три хоризонта на обитаване. Първият от средата на 1 в. до началото на 3 в., установен с находки на монети, керамика, една забележителна бронзова апликация на медуза горгона.
  Втори период от края на 4 в. През него са изградени крепостните стени, той се характеризира като най-активният период на обитаване.
  Третия период от 5 до края на 6 в. От него също са открити монети опожарявания през варварските нашествия в 6-7 в. След това крепостта се ползва през 7 – 8. в., нашето ранно Средновековие, но няма трайни следи от населението.
  Крепостта продължава живота си и в 12 в. към който се датира откритата керамика в повърхностните пластове на почвата.. От средновековието 12-14в. има останки от крепост  - на практика цял град от Второто българско царство. Локализирана и частично е разкрита в долната част на средновековния комплекс голяма българска църква от 12-14 в.
  Мястото е почитано от населенето като полесражение на последната битка на цар Иван Шишман с турците и гроб на цар Иван Шишман. Вероятно тук в 1388 г. в бой с турците всъщност загива, не царя, а неговият брат Иван Асен V Шишман.

                                 LZ1FW - I'll be back again.

понеделник, 27 юли 2015 г.

Activation LZ-00164 KREPOST-OSTROV SVETI IVAN BHS BU-14


QRV -  LZ0I  - QSO  = 3179 +
OPR's -Boyan/LZ1BJ, Dechko/LZ1QV, Boyko/LZ1QN, Georgi/LZ1ZF, Boris/LZ2JR,
Plamen/LZ3BB and Nasko/LZ3YY

RIG : 2 x K3 , PA  2 x ACOM 1000 
ANT : 2x Spider beam /14-28/  GP 7 es 3,5 
DIPLOM PROGRAM"s; WCA LZ-00164, IOTA EU-181, WLOTA 0121, ARLHS BUL-022,

                                LZ0I  -   "RADIO SHACK"

                               LZ0I  - opr. by LZ3YY
  
                                LZ0I - opr. by LZ2JR

                                LZ0I - opr .by  LZ1QN

                                LZ0I - opr. by LZ1BJ

                                LZ0I - opr.  by  LZ1QV -  most good cook
                                                   " за вечеря компери и миди"

                               ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА - "само заловените"

                                 Островът е бил свято място за древните траки, които направили тук свое светилище още през VII в. пр.н.е. Тогава на южния бряг на острова е издигнат голям храмов комплекс, чието средище е високата 13,2 m бронзова статуя на бог Аполон Лечител, дело на скулптора Каламис.
В средата на V в. от н.е. на о-в Св. Иван е издигната раннохристиянска базилика. В края на V – началото на VI в. е изграден храмът „Св. Богородица“, който вероятно е бил свързан със значителен манастирски комплекс.       След значително прекъсване манастирът е възстановен през втората половина на Х век и се превръща в активен книжовен център.
Обновен е значително през 1263 г., когато Михаил Глава Тарханиот построява нов съборен храм – „Св. Йоан Предтеча“. Още тогава манастирът е обявен за царски, а през 1308 г. след венчаването на българския цар Тодор Светослав за Теодора Палеологина на остров манастирът получава статут на царски. През 1363 г. император Йоан V Палеолог издава златопечатна грамота, с която се потвърждават поземлените владения на манастира. Разрушен е до основи през 1453 г. и е възстановен през 1467-1471 г. от монаха Гервасий. Активната книжовна дейност на манастира продължава и в първите векове на османското владичество. През 1623 г. казашки пирати от северното Черноморско крайбрежие ограбили манастира „Св. Йоан Кръстител (Предтеча)“  а при сраженията им с турската флотилия той е напълно опожарен и престанал да съществува.  Турците го изравняват със земята през юли 1629 г., за да не може да послужи като убежище на пиратите при нашествия.
На 28 юли 2010 г. в 13,30 часа по време на археологически разкопки под ръководството на проф. Казимир Попконстантинов и н. с. Цоня Дражева на най-ранната църква средновековния манастир „Св. Йоан Кръстител”, построена в началото на V век, е открит в развалините на манастира  реликварий с мощи на Свети Йоан Кръстител. 

Activation LZ-00047 KREPOST KHOTALICH BHS GA-02


QRV  -  LZ5QZ/m - QSO
QRP- FT817 + GP                                       KREPOST KHOTALICH


Възникнал е през V-VІ век като военно укрепление, а през Х век е възстановен от българската държава, която започнала да изгражда укрепително съоръжение, с което да брани страната от варварски нападения от север и от Византия на юг. Стоял е между средновековните градове Търново и Ловеч и e определян като средновековен град с местно значение, свързан с второстепенен античен път по долината на река Росица с отклонение от централните пътища на юг от Никополис ад Иструм. Просъществувал е до края на ХVІІ век.

събота, 18 юли 2015 г.

Activation LZ-00188 FORTRESS KARANOVO BHS SL-03


QRV - LZ7V/P  - 18.07.2015  -  32 QSO   оpr. LZ3GH
Асистенти: LZ3DP, LZ1RBC, LZ1CKR  и  фото : LZ1DLF
RIG - 100 w - Alinco DX-70  ANT - long wire
                               LZ7V/p  ON AIR  Opr. Gosho  LZ3GH
                               LZ7V/p  antenna
                               LZ3DP , LZ1RBC , LZ1CKR , LZ3GH , LZ1DLF .
               

 Антична  и  средновековна  крепост  северозападно  от   село  Караново.
 В началото на Римската  инвазия  тук  възниква  голямо  селище.
 Обитаванo е през римската епоха, ранновизантийския период и средновековието.
 Открити са редица интересни находки, сред тях – оловен печат на Ирина Комнина,
 снаха на византийския император Алексий І Комнин (1081-1118).

                                hihi - "А бе това да не гръмне"

сряда, 15 юли 2015 г.

Activation LZ-00193 PATRIARCHAL CATEDRAL MEMORIAL CHURCH SS.ALEXANDER NEVSKI QRV  -  LZ2OQV/p   19.07.2015  128 QSO
               

LZ2OQV/p

                                                          

QRV  -  LZ2OQV/P
DATE-09,15,16 NOVEMBER 2014
RIG-FT817/5W/+CW-TRX-14Mhz/2W/+РСД69ЧМ
ANT-DOUBLET-2X6,75M.
QSO-55 - 7,14,18,28,144Mhz-SSB/CW/FM


Храмът е построен в чест на руския император Александър II, наричан още „Цар Освободител”, чиято армия през 1878 г. освобождава България от петвековното османско владичество. Св. Александър Невски, чието име носи катедралата, е руски княз (1220-1263) - велик пълководец и дипломат. Той е светец-покровител на руския император Александър II и е символ на руската бойна слава.
Храмът е изграден по предложение на българския политик и общественик Петко Каравелов (1843 г. – 1903 г.). Първоначално е било решено той да бъде издигнат в Търново, но българският княз Батенберг (управлявал 1879 – 1886 г.) настоява да е в София. Една част от средствата за построяването на храма се отпускат от държавния бюджет, друга от дарения на видни граждани, включително и от княз Батенберг, който дарява сумата от 6000 златни лева.
На 19.02.1882 г. се полага основният камък, но строежът започва по-късно - през 1904 г. Храмът е завършен едва през 1912 г., а е осветен чак през 1924 г.

понеделник, 6 юли 2015 г.

WCAA - LZ


                                                           LZ2OQV  - WCAA # 105  

                                                           LZ1NY     - WCAA # 112 
                                                           LZ1YLE -   WCAA # 117
                                                           LZ2HT    -  WCAA # 123  

                                                           LZ2DB   -  WCAA  # 127 

                                                             LZ1BXA - WCAA # 141