неделя, 2 януари 2000 г.

Activation LZ-00025 SERDICA,ULPIA SERDICA,SREDEC BHS SF-02QRV - LZ2OQV/p   19.07.2015   -  128 QSO
           

                                                     LZ2OQV in  portabile radioshack


                                                  PORTABILE   AMTEUR RADIOSHACK

 SERDICA
 "Градът на тракийското племе Серди е завладян от римските легиони в 27 г. пр. Хр. след упорита съпротива и нанесени им тежки загуби  в кампанията в края на големия поход срещу траките на римския пълководец Марк Лициний Крас.
 Преди това в 45 г. пр. Хр. Рим окончателно премахва независимостта на Тракийското царство.
 При Марк Улпий Траян (98 - 117 г.) на Сердика е даден имперски статут на самоуправляващ се град, наречен е на негово име Ulpia Serdica и  вероятно тогава започва по-сериозното й укрепване.
 Централната късно античната крепост на Сердика е построена в цялост през 176-180 г. при съвместното управление на римските императори Марк Аврелий и сина му Комод. с размери около 340 х 560 м - 17,5 ха.  Вероятно при император  Константин Велики (306-337 г.) дълго резидирал тук  известен с израза "Сердика е моят Рим" крепостта на града е разширена с още 5 пъти по голямо пространство - 85 ха на север преминаващо далече отвъд Лъвов мост.  В източна посока над амфитеатъра извън установената днес централна част на крепоста на Сердика също е открит масивен античен крепостен зид и кули край дн.ул."Московска", което дава основание на Сава Бобчев да ситуира там кастела-цитадела на града на възвишението в района на сегашния Царски дворец (днес НХГ), но по-нататъчни подробни археологически изследвания не са правени"
 http://bg.wikipedia.org/wiki/Сердика_(крепост)