понеделник, 4 септември 2017 г.

Activation Thracian Tyurzis - Banevo LZ-00254 BHS BU 21


QRV : 02.09,2017
CALL: LZ1QZ/m
QSO: 53


    Тракийски тюрзис и светилище от ІV-ІІІ в.пр.н.е., има на малък хълм, на 1.5 km югоизточно по права линия от центъра на квартал Банево град Бургас. Локализира се на височина, наречена „Манастир тепе”. Обекта е бил резиденция на местния тракийски владетел, който според древните традиции е и главен жрец. Запазени са каменните стени на укреплението, ограждащи площ от около 0.4 дка и квадратна кула, която охранявала входа. Вътре в централната част е запазен олтарния камък, където са извършвани дароприношения с малки глинени фигурки на тракийски божества, съдове с вино и плодове. Обекта се нуждае от консервация и реставрация, ограждане и охрана. Информационни табели и създаване на подходяща инфраструктура за достъп. Светилището има пряка връзка с "Акве Калиде" през дерето на Баневската река- около 1.5 km от Минералните бани през горския парк. Извършени са археологически проучвания през 1987-90 г.
 http://www.bulgariancastles.com/bg/node/71
                             

Няма коментари:

Публикуване на коментар