понеделник, 4 септември 2017 г.

Activation Krepost Deultum WCA LZ-00098 BHS BU-10


QRV  20.09.2018
CALL  LZ1QZ/p
QSO   44

 Виж повече снимки на : http://haiduk-tourist.blogspot.com/2013/07/blog-post_19.html
                                           http://haiduk-tourist.blogspot.com/2016/07/blog-post_1.html
                                           http://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/04/blog-post_89.html
==================================================================
QRV  31.09.2017
CALL: LZ1QZ/m
QSO : 32

                                          Античния Деултум се намира на 1.47 km югоизточно по права линия от центъра на с. Дебелт. По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium. В него са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. Това е единствената колония от този вид на територията на страната ни. За тридесетата годишнина от основаването си, по времето на император Траян, той е отсякъл юбилейна емисия от бронзови монети. Има основания да се предполага, че през 30-те – 50-те години на ІІ в. Деултум е пострадал сериозно, вероятно в резултат на вражеско нашествие. По време на император Марк Аврелий провинциалната му територия е била укрепена с бурги и президии. Две точки от нейните граници са маркирани от надписи: южните предградия на гр. Бургас и античната крепост над с. Голямо Буково. Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ- началото на ІІІ в. Тогава той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света.......
  За повече информациа  виж на http://www.bulgariancastles.com/bg/node/392 , като там има и богат снимков материал.


Няма коментари:

Публикуване на коментар