понеделник, 27 юли 2015 г.

Activation LZ-00047 KREPOST KHOTALICH BHS GA-02


QRV  -04.07.2015
  LZ1QZ/m - QSO  8
  LZ5QZ/m - QSO  18
QRP- FT817 + GP                                       KREPOST KHOTALICH


Възникнал е през V-VІ век като военно укрепление, а през Х век е възстановен от българската държава, която започнала да изгражда укрепително съоръжение, с което да брани страната от варварски нападения от север и от Византия на юг. Стоял е между средновековните градове Търново и Ловеч и e определян като средновековен град с местно значение, свързан с второстепенен античен път по долината на река Росица с отклонение от централните пътища на юг от Никополис ад Иструм. Просъществувал е до края на ХVІІ век.

Няма коментари:

Публикуване на коментар