петък, 15 май 2015 г.

Activation LZ-00068 KREPOST SHUMEN

Date: 02.04.2015   
Operator  LZ5QZ/m      119 QSO      QRP  FT817 + GP

Date: 05.05.2015 
Operator  LZ1QZ/m       48 QSO      QRP  FT817 + GP
Operator  LZ5QZ/m     100 QSO      QRP  FT817 + GP

                                                                LZ5QZ/m   ON  AIR


Няма коментари:

Публикуване на коментар