понеделник, 9 юли 2018 г.

Activation krepost Sv.ATANAS LZ-00249, BHS VN-10


QRV  04.07.2018
CALL LZ2AF/p
QSO  16
EQUIPMENT  QRP ALT-511..... крепостта е късноантична (ранновизантийска) и е част от голямата военно-отбранителна система изградена при византийските императори Анастасий и Юстиниян І. Обхваща площ от около 40 декара. Укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея. Кули и порти на този етап не са локализирани. Недалеч от южната част на крепостната стена бе проучена казарма. Основание за такъв извод ни дават удължената правоъгълна форма и големите размери на помещението. Сондажите на няколко места показаха още, че в почти всички археологически структури се откриват следи от силен пожар, което потвърждава известните ни от други подобни случаи напускане и разрушения причинени от аварославянските нашествия в края на VІ – началото на VІІ в. Най-интересният археологически резултат може би е откриването на сграда с масивни зидове от камъни и тухли, които на места са запазени до 150 см височина. Планът на сградата, както и първите открити находки – части от капители, мраморни детайли от олтарни прегради, фрагменти от прозоречно стъкло, фрагменти от стъклени светилници позволяват да се направи предположението, че става дума за раннохристиянска базилика от V-VІ в. След отстраняването на някои проблеми на инфраструктурата в района, разкопките ще продължат и в следващите години.
http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1229
https://get.google.com/albumarchive/108821068306103878624/album/AF1QipMV7F0IjsIhtmu47neIi8Jg1F0EJAuJpP-wnQsL?source=pwa

Няма коментари:

Публикуване на коментар