неделя, 6 май 2018 г.

Activation krepost DUROSTORUM LZ-00060 BHS SS-01


 QRV  05.05.2018
CALL  LZ2XYZ
QSO  5

     
Антична, къснантична, средновековна и османска крепост Дорусторум/Дръстър/Теодорупол/Силистра се намира в центъра на днешният град Силистра. Първото писмено известие за града е в заповедта на император Траян от 106 г. за преместването на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум. Това показва, че градът вече е съществувал като яка крепост. Близо три века квартитува този легион в крепостта на траките. Той е ударна сила срещу идващите от север през Дунава варварски народи. Войниците на легиона, предимно от малоазитски владения на империята, за да бъдат чужди и враждебни на местното население, живеят в укрепен лагер. Вън от него се развива селище от лавки и бараки на бедни търговци, занаятчии и цивилно население, подпомагащо стопанските и строителните работи на легиона. Дуросторум става самоуправляващ се град муниципиум в 169 г., при императора философ Марк Аврелий. Управлява се от двама избрани дуумври, двама техни помощници едили и двама квестори- касиери на общината. Дуросторум като административно и стопанско средище и важна митническа станция е в своя разцветпродължението виж на:  http://www.bulgariancastles.com/bg/node/2209

Няма коментари:

Публикуване на коментар