понеделник, 19 февруари 2018 г.

Activation KREPOST BABIN GRAD - WCA LZ-00283 BHS


QRV                                       LZ2HT/p
QSO 
Описание и история

Средновековна крепост Кавурско кале/Саята/Бабин град се намира в местността „Струилица“, на 4 km западно по права линия от центъра на град Девин. Крепостта е издигната на скалисто възвишение на левият бряг на река Девинска. Реката обикаля възвишението от запад, юг и изток, като затруднява допълнително достъпът от тези страни. Освен от реката, възвишението е оградено от стръмни и отвесни скали които правят достъпът до крепостта невъзможен. Възвишението е достъпно единствено от север през тясна и дълга седловина, която го отеля от основният масив. До укреплението се е достигало по тесен 0.5-0.7 m път, изсечен в стръмните склонове от изток, който постепенно се изкачва до седловината. В днешно време през него е прекарана екопътека. Твърдината се издига върху тясното и заравнено било на хълма, като има сложна фортификационна структура съобразена с естествената непристъпност на възвишението.......


Няма коментари:

Публикуване на коментар