вторник, 16 май 2017 г.

Activation KORITENGRAD WCA LZ-00129 BHS VR-05

QRV
LZ2HT/p
LZ2OQ/p
                                                                   LZ2HT/p


                                                                       LZ2OQ/p


                                                        Беше слънчево , валя и дъжд
                                                                  КОРИТЕНГРАД


Антична и средновековна крепост Ритлите/Коритен град се намира на 0.57 km северозападно по права линия от центъра на село Лютиброд. Между отвесно изправените величествени скали на природния феномен "Ритлите" и днес все още стоят основите на античните и средновековни жилища. На това място е бил разположен цял град, който е използвал за своя защита непристъпните скални образования. В най- северната и най- висока част на "Ритлите" личат останки от крепостен зид, граден с ломени камъни, споени с бял хоросан, с дебелина около 2.8 m. Стената се проследява на приблизително 10 m. Вътре се очертават основи на сгради. По терена има фрагменти предимно от средновековни керамични съдове, характерни за периода ХІІ- ХІV в.  Източната и западната стена на крепостта са самите "Ритли". Дебелината им варира от три до седем метра, а дължината - между 200 и 400 m.Североизточно от крепостта „Ритлите” се намира античния и средновековен Коритен град,  който е заемал площ от около 40 дка. Съседството му с крепостта ми дават основание да ги смятам за двете части на един град с укрепена и неукрепена част. Периодите му на съществуване са еднакви с тия на крепостта, подкрепят хипотезата ни.
===========================
Информациата за крепостта е взаимставана  със съкращения от страницата "Български крепости" , за повече виж на :
http://www.bulgariancastles.com/bg/node/346

Няма коментари:

Публикуване на коментар