петък, 14 октомври 2016 г.

Activation BHS SM11 - Early Byzantine basilica - s.Gela

QRV  8-10.10.2016  LZ1QZ/m
QSO - 52
Equipment FT857 - 20 watt's
ANT Mobile Vertical

 Ранновизантийската базилика в с. Гела е изградена в началото на Vв - времето на активна християнизация на тракийските племена в Родопите. Базиликата е разположена в местността "Манастира", община Смолян, на 1480м надморска височина.
 Съществувалата по-малко от 200 години раннохристиянска базилика е най-голямата и богато украсена църковна сграда от този период, проучена досега в централната част на Родопите. След последните разкопки на обекта археолозите смятат, че базиликата е част от голям религиозен комплекс, който е изпълнил успешно мисионерската дейност да се приобщят в
 лоното на християнството тракийските племена в планинския район.

Няма коментари:

Публикуване на коментар