четвъртък, 18 август 2016 г.

WCA-LZ & BHS LIST

Използвайте следния линк :
за да видите актуалния списък на рефернциите за дипломите WCA-LZ и BHS


 
Воспользуйтесь следующей ссылкой : 

http://www.trcdx.org/html_ham/english/awards.html

чтобы посмотреть текущий список референций дипломов WCA-LZ и BHS

 Please use the following link :

 http://www.trcdx.org/html_ham/english/awards.html

To view a current list of references diplom WCA-LZ and BHS

Няма коментари:

Публикуване на коментар