понеделник, 20 юни 2016 г.

Activation NICOPOLIS ad ISTRUM -WCA LZ-00176 , BHS VT-08


QRV  18/19.06.2016
LZ11C  op.Stefan LZ2DB
59 QSO
Equipment : TS930s  40~50 watts
Ant :  Inverted vee
Няма коментари:

Публикуване на коментар