събота, 9 април 2016 г.

Activation LZ-00250 KREPOST YAYLATA BHS DO-09QRV 03.04.2016
LZ2KSB/p - TEAM : LZ2TSD,LZ2WP,LZ3FN, op.NENO/lz2ksb/, LZ2-005,LZ2-010.

Късноантичната крепост има в национален археологически резерват "Яйлата"
Укреплението е издигнато върху най- високата част на крайморска тераса и доминира над нея. От североизток и югоизток то естествено е защитено от морето с отвесни, с височина над 20 m скални масиви.Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от северозапад и югозапад. Укрепената площ е 4.5 дка при максимални размери от 100 на 75 m. По трасето на северозападната стена били издигнати четири плътни кули, отстоящи на 25 m една от друга.Приблизително в средата на югозападната крепостна стена била изградена една
четириъгълна кула- порта, външния вход на която бил затварян с катаракта, а вътрешния с двукрила врата. При по- късно преустройство ширината на входа била намалена на половина и сведена до 1.30 m. Достъпът бил възможен и през една потерна на северозападната крепостна стена, разположена непосредствено южно от кула 3. За изкачване на бойната платформа, били изградени 3 еднораменни стълби с ширина от 1.2 до 1.3 m. Крепостната стена е изградена лицево от  каменни дялани блокове, с пълнеж от ломени камъни, споени с червен хоросан с
 парченца счукана тухла. Крепостта е издигната в края на V и началото на VI в. и е просъществувала до края на VI и началото на VII в.

Няма коментари:

Публикуване на коментар