вторник, 6 октомври 2015 г.

Activation LZ-00156 KREPOST KRATISKARA BHS SO-14

QRV  29.01.2016
CALL  LZ2HT/P
QSO - PSK - 53
            CW  - 4


QRV  :
CALL-LZ2OQV/ P   QSO -92
DATE-04.10.2015
BANDS-7,14,144Mhz
RIG-FT817, AKKU-12V/7AH,  ANT-7-DIPOLE,14-GP,144-GP

    
                                                     LZ2OQV/p - RADIOSHACK

Ранновизантийско укрепено селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) запазва с малки изменения името на римската   Резиденция Скретиска ( palatium Scretisca ) на Константин Велики 1 , а при изграждането му са преизползвани останките от  нея. Възниква вероятно през втората четвърт на VI в. сл. Хр., упоменато в изворите от Прокопий Кесарийски като πολιχνιον (градче) ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ,  и играе ролята на локален административен център. Животът вероятно е прекъснал при славянските нашествия в кр. на 70-те г.-нач. на 80-те на VI в. сл. Хр. Запазени са ценни свидетелства за фортификационната система, градежа, крепостните кули, жилищни и караулни помещения

Няма коментари:

Публикуване на коментар