неделя, 16 ноември 2014 г.

Activation LZ-00019 THE ROYAL PALACE SOFIA BHS SF01

QRV-LZ2OQV/p  - QSO-128  - DATE  19.07.2015
 RIG-FT857D-30/50W. BANDS-7-432Mhz
ANT-Doublet 2X6,75m/7-28Mhz+Z-MATCH/VK5BR/  -Dipole for50Mhz


LZ2OQV IN PORTABILE RADIOSHACK 

                                                    

Operator: LZ2OQV
Date: 16 Nov 2014
Княжеският, по-късно Царски дворец, е между първите символи при следосвобожденското обновяване на София, избрана за столица на Третото Българско Царство.
 В централната висока част на града - знаково място с историческо минало, свързано със символи на властта, съществуващият турски конак, изграден след изгаряне през 1873 - 1875 г., е определен и преустроен за Княжеска резиденция.
 През 1879 г. княз Александър І предприема коренни промени в двореца и поръчва на австрийския арх. Рупелмайер да изготви проект. Реализацията възлага на архитектите чужденци Колар, Грюнагер, Леерс, Майерберг и др. С невиждан дотогава бал в чест на завършването на двореца е посрещната 1883 г. Едновременно с реконструкцията на двореца се извършва нова регулация на околното пространство и паркоустрояването му. С "Батенберговия план" се отреждат около 20 дка, които се ограждат с красива желязна ограда.  С идването на престола на Княз Фердинанд І през август 1887 г. започва ново преустройство на дворцовата сграда. То е възложено на виенския арх. Грюнагер в сътрудничество с арх. Н. Лазаров и Грайс и продължава почти до 1900 г. Общата застроена площ обхваща 25 000 м2 и имала 60 помещения.
 Княз Фердинанд І преобразява двореца в "най-изтънчения и изискано поддържан дворец в Европа".
 Общата архитектурна характеристика на сградата е с еклектична същност и отразява динамизма на виенския барок в съчетание със  спокойствието на ренесансови елементи, както в пластичното решение, така и в композицията.
 Значението на Двореца и пространството около него в градоустройствен и архитектурен аспект е огромно. Това не е типичен дворцов комплекс, а хомогенен ансамбъл, обединил обществени пространства и архитектура на сгради в емблематично знаково ядро в обществената среда на столицата. С предпочитание към общоприетите академични стилове този ансамбъл влияе дълги години в развитието на централната градска част.

Няма коментари:

Публикуване на коментар